Pomoć

Važna informacija za beta korisnike time tracking projekta Nivas time

Projekt je u fazi testiranja na vrlo uskom i pažljivom odabranom broju vrlo zahtjevnih korisnika. TI si jedan od tih korisnika!
Kao takav, pred tobom je jedan vrlo odgovoran, častan i nadasve zabavan zadatak - prijava svih mogućih problema na koje naiđeš. Za slanje sugestija i prijavu problema, koristi uvijek prisutnu opciju SEND FEEDBACK na lijevom dijelu ekrana.

Readme.nfo za Nivas Time v1.0 code name "Night time" :)

Trenudno radi:

 • mogućnost unosa beskonačnog broja različitih poslovnih subjekata, korisnika, klijenata, projekata i tagova za „uštancano“ vrijeme
 • loggiranje korisnika određenog poslovnog subjekta koji će vidjeti samo svoje uštancano vrijeme, a zavisno o poslovnom subjektu kojem pripada - klijente, projekte i tagove subjekta
 • unos, izmjena i brisanje uštancanog vremena
 • unos, izmjena i arhiviranje novih korisnika, klijenata, projekata i tagova
 • tvoja osobna moćna "My Timetable" dashboard upravljačka konzola sa brzim unosom vremena, izvještajima o posljednjim aktivnostima te aktivnostima drugih u timu
 • online i offline real-time izvješća na razini: tvrtke, klijenta, projekta, djelatnika i taga
  evidencija radnih sati:
  • za naplative (kada je klijent potpisao ugovor) i nenaplative radne sate (pripremne radnje za dobivanje klijenta i interne radove)
  • po klijentu ili projektu te generalna evidencija sati koji nisu vezani uz klijenta ili projekt
  • jednim korakom - jednokratnim unosom po završetku posla (bilo kada i za bilo koji dan)
  • u dva koraka - kroz funckije START - kod počimanja posla, i funkcije STOP kod završetka posla. Buduća opcija - pauziraj već početi zadatak
 • Za autorizaciju korisnika na Nivas Time, koristi se email adresa korisnika i njegova zaporka. Sa tom email adresom korisnik može biti registriran samo jednom unutar sustava. Korisnik može biti prisutan samo u jednoj tvrtci. Buduća opcija - switcher između kompanija ako je korisnik prisutan u više njih.

Pojašnjenje funkcionalnosti formulara za brzi unos vremenaa

 • Nalazi se na vrhu My Timetable ekrana i sastoji se od 3 polja: vrijeme, klijent ili projekt i tag.
 • U prvo polje VRIJEME unosi se vrijeme formata HH:MM, MM, ili Hh (broj sati i nakon toga malo slovo h). Ako se unesu samo minute (MM) formular će automatski preračunati to u sate i minute (HH:MM).
 • Sva unesena vremena roundaju se na 15 minutne intervale (na više). Moguće je dodati maksimalno 24h u jednom unosu (!!glasanje??)
 • Drugo polje KLIJENT ILI PROJEKT je autocomplete polje koje izvlaći SVE klijente i SVE projekte. Ako ovdje upišete nešto što NE POSTOJI, automatski će se unjet novi KLIJENT s tim imenom
 • Treće polje TAG ILI OPIS unosi se u obliku "tag, opis" tj. "dizajn, novi selektor gradova, take2". Sustav uzima rijeć do prvoz zareza i to smatra TAG-om. Ako unesete tag koji ne postoji, on će biti automatski dodan. Opis možete unesti i BEZ taga, ali tada pazite na zareze. TODO - dodati HASH prije taga (??glasanje!!)
 • Ako želite dodati NENAPLATIVE radne sate kroz turbo nabrijani "My Timetable" formular, na kraj TAG-a dodajte znak "*". Moguće je imati tagove istog naziva i za naplative i za nenaplative sate.
 • Primjer unosa nenaplativnog vremena: vrijeme: "1h", klijent: "Test d.o.o.", tag: "billing*".
 • Primjer unosa naplativnog vremena: vrijeme: "58", klijent: "Test d.o.o.", tag: "billing".

Pozadina priče iza Nivas Time-a:

2009. godine rodila se ideja o tome da bi bilo pametno voditi evidenciju o radnim satima provedenih u radu na određenom klijentu. Osnovni razlog bio je taj da klijenta možemo kvalitetno izvještavati o obavljenim radovima, te točne radne sate naposljetku i naplatiti. Od 1.6.2010. godine stupio na snagu "Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima" (Narodne novine br.66/2010. od 28.05.2010.). Ovaj Pravilnik donesen je na temelju čl. 4. st. 4. Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09.), a propisuje se sadržaj i način vođenja evidencije o radnicima.

Ideja je da reporting dio Nivas Time-a sadrži uz analizu poslovanja za managere i generiranje zakonski definiranih izvještaja.

I za kraj... day time, night time, nivas time! :)